Management

Steve Zhenqing Zhang
Mr. Steve Zhenqing Zhang
Chief Executive Officer and Director
Shiqi Wang
Mr. Shiqi Wang
Co-CEO and President
Sharon Xiao Liu
Ms. Sharon Xiao Liu
Chief Financial Officer
Wing-Dar Ker
Mr. Wing-Dar Ker
President of Microsoft Cloud Business Unit
Jingping Ma
Mr. Jingping Ma
Senior Vice President